Η επινόηση του τόπου.  Νοσταλγία και μνήμη στην Πολίτικη κουζίνα Cover

Η επινόηση του τόπου. Νοσταλγία και μνήμη στην Πολίτικη κουζίνα

Χρήστος Δερμεντζόπουλος 1η έκδοση 2015, 168 σελίδες, 16 ευρώ

Μία ανθρωπολογική μελέτη για μία ταινία η οποία απετέλεσε σημείο αναφοράς ως προς την διαμόρφωση της έννοιας της συλλογικής μνήμης και την κατασκευή της φαντασίωσης του οικείου παρελθόντος, διερχομένου από την αδιαμφισβήτητη ισχύ του ατομικού βιώματος και του υποκειμενικού χρόνου. Επ’ αυτού, με τα εργαλεία της ανθρωπολογικής έρευνας, η διερεύνηση των αφηγηματικών, σημειολογικών και εν γένει ιστορικών αναφορών της ταινίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες πρόσληψης.

Το πλατωνικό δράμα και η διαδρομή του στην αρχαιότητα Cover

Το πλατωνικό δράμα

Η αναρχία Cover

Η αναρχία

Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός δεσμός Cover

Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός δεσμός

Ο Φρόυντ και οι κοινωνικές επιστήμες Cover

Ο Φρόυντ και οι κοινωνικές επιστήμες