Η επινόηση του τόπου.  Νοσταλγία και μνήμη στην Πολίτικη κουζίνα Cover

Η επινόηση του τόπου. Νοσταλγία και μνήμη στην Πολίτικη κουζίνα

Χρήστος Δερμεντζόπουλος 1η έκδοση 2015, 168 σελίδες, 16 ευρώ

Μία ανθρωπολογική μελέτη για μία ταινία η οποία απετέλεσε σημείο αναφοράς ως προς την διαμόρφωση της έννοιας της συλλογικής μνήμης και την κατασκευή της φαντασίωσης του οικείου παρελθόντος, διερχομένου από την αδιαμφισβήτητη ισχύ του ατομικού βιώματος και του υποκειμενικού χρόνου. Επ’ αυτού, με τα εργαλεία της ανθρωπολογικής έρευνας, η διερεύνηση των αφηγηματικών, σημειολογικών και εν γένει ιστορικών αναφορών της ταινίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες πρόσληψης.

Οι αναρχικοί της Πάτρας και του Πύργου Τέλη 19ου-αρχές 20ού  αιώνα. Διασυνδέσεις, επιρροές, ο πολιτικός τους ρόλος Cover

Οι αναρχικοί της Πάτρας και του Πύργου

Ρεμπέτικα τραγούδια. <br>Η τέχνη των σημείων Cover

Ρεμπέτικα τραγούδια

Δημοτικά τραγούδια. Μελέτες, σχόλια Cover

Δημοτικά τραγούδια

Κριτικός ρεαλισμός και βιογραφική μέθοδος στην ποιοτική έρευνα Cover

Κριτικός ρεαλισμός και βιογραφική μέθοδος