Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις επιστήμες της υγείας Cover

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις επιστήμες της υγείας

Μιχάλης Ηγουμενίδης 1η έκδοση 2020, 637 σελίδες, 35 ευρώ

Μια συλλογική απόπειρα προσέγγισης του αντικειμένου της διδασκαλίας στις επιστήμες της υγείας. Από τον εν γένει προβληματισμό περί της εκπαιδευτικής πρακτικής στις επιστήμες της υγείας έως και τις ειδικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, στον τομέα, μια διεπιστημονική θεώρηση του αντικειμένου υπό ένα σύγχρονο και κριτικό κλινικό και εκπαιδευτικό πρίσμα.

Το πλατωνικό δράμα και η διαδρομή του στην αρχαιότητα Cover

Το πλατωνικό δράμα

Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός δεσμός Cover

Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός δεσμός

Γυναίκες ευσεβείς του πάθους Cover

Γυναίκες ευσεβείς του πάθους

Ο Τρότσκυ διαμαρτύρεται υπερβολικά Cover

Ο Τρότσκυ διαμαρτύρεται