Ρεμπέτικα τραγούδια. <br>Η τέχνη των σημείων Cover

Ρεμπέτικα τραγούδια.
Η τέχνη των σημείων

Νίκος Παπαχριστόπουλος 1η έκδοση 2016, 328 σελίδες, 20 ευρώ

Η επανέκδοση μιας μελέτης του Νίκου Παπαχριστόπουλου για τα ρεμπέτικα τραγούδια, η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2004.
Αντικείμενό της η ανάλυση των θεμελιακών σημασιολογικών αναφορών του χώρου, όπως το χασίς, η βία, η αστυνομία, η γυναίκα, ο θάνατος, η γλώσσα, όπως παρουσιάζονται στην ποιητική των ρεμπέτικων τραγουδιών αλλά και στον βιογραφικό λόγο των δημιουργών τους. Οι αναφορές αυτές, πέρα από την αμιγώς πρακτική τους διάσταση, καθώς συνδέονται με συγκεκριμένες μορφές δράσης του χώρου, διαμορφώνουν και το κατ’ εξοχήν συμβολικό πρόταγμα του χώρου, διασφαλίζουν δηλαδή την αναγκαία συμβολική ταυτότητα βάσει της οποίας το υποκείμενο του λόγου επιτυγχάνει την ιδεατή διαχείριση της συμπεριφοράς του στο σύστημα των ευρύτερων κοινωνικών καταναγκασμών.

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις επιστήμες της υγείας Cover

Εκπ/κές προσεγγίσεις στις επ/μες της υγείας

Ο Σαντ και ο κοινωνικός δεσμός. Ο δεσποτισμός του πάθους Cover

Ο Σαντ και ο κοινωνικός δεσμός

Ο διαστροφικός και η γυναίκα Cover

Ο διαστροφικός και η γυναίκα

Ο σωσίας: Ψυχαναλυτική μελέτη Cover

Ο σωσίας:
Ψυχαναλυτική μελέτη