«Για νάρθω σ’ άλλη ξενητειά» <br />Αφηγήσεις του τόπου στην πεζογραφία της γενιάς του 1880 <br />Βιζυηνός, Ψυχάρης, Εφταλιώτης, Καρκαβίτσας, Παπαδιαμάντης Cover

«Για νάρθω σ’ άλλη ξενητειά»
Αφηγήσεις του τόπου στην πεζογραφία της γενιάς του 1880
Βιζυηνός, Ψυχάρης, Εφταλιώτης, Καρκαβίτσας, Παπαδιαμάντης

Γεωργία Πατερίδου 1η έκδοση 2012, 210 σελίδες, 16 ευρώ

Το χρονικό πλαίσιο του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, ως πεδίο έρευνας των νεοελληνικών και πολιτισμικών σπουδών, πλούσιο σε σημάνσεις και ταυτόχρονα πεδίο αυτογνωσίας και κριτικής της σύγχρονης ιστορικής οπτικής. Μια νέα προβληματική, μέσα από τα λογοτεχνικά έργα σημαντικών πεζογράφων της αποκαλούμενης γενιάς του 1880: του Βιζυηνού, του Ψυχάρη, του Εφταλιώτη, του Καρκαβίτσα και του Παπαδιαμάντη. Διερεύνηση της συγκρότησης του τόπου: ο τόπος δεν είναι μόνο ο χώρος διαβίωσης ή μετοικεσίας αλλά και ένα υποκατάστατο σχήμα το οποίο δημιουργεί η νοσταλγία του «πραγματικού», ένα όραμα πολιτισμικού σχεδιασμού, ένα πεδίο κοινωνικής και ατομικής δράσης. Ο τόπος, συνυφασμένος με τις ιστορικές εξελίξεις, με τις ατομικές ή κοινωνικές ενέργειες, είναι πάντα μια έννοια κεντρική στην συγκρότηση ταυτοτήτων και αυτή ακριβώς η ιδιαίτερη σύνδεση ταυτότητας και τόπου αποτελεί τον πυρήνα των μελετών του βιβλίου.

Γυναίκες ευσεβείς του πάθους Cover

Γυναίκες ευσεβείς του πάθους

Ημερολόγια On the Road Cover

Ημερολόγια On the Road

Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός δεσμός Cover

Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός δεσμός

Η αναρχία στο κακουργιοδικείο Cover

Η αναρχία στο κακουργιοδικείο