Πέραν του θετικισμού και του μεταμοντερνισμού  <br />Δοκίμια στην ιστορική κοινωνιολογία Cover

Πέραν του θετικισμού και του μεταμοντερνισμού
Δοκίμια στην ιστορική κοινωνιολογία

Ελένη Ανδριάκαινα 1η έκδοση 2009, 334 σελίδες, 19 ευρώ

Οι προϋποθέσεις μιας θεωρητικώς εμπεριστατωμένης απάντησης σε ένα κοινότοπο αλλά ακανθώδες ερώτημα: είναι εφικτό για τον ιστορικό να γνωρίσει το παρελθόν με έναν τρόπο αμερόληπτο και αντικειμενικό; Μία σειρά προβληματισμών οι οποίοι, από τις αρχές του 20ού αιώνα, διχάζουν την κοινότητα των ιστορικών και περιπλέκουν τους όρους συγγραφής της ιστορίας. Έξι δοκίμια γραμμένα στον απόηχο της μεταμοντέρνας πρόκλησης στην ιστοριογραφία. Διερεύνηση των όψεων των θεωρητικών συγκρούσεων σχετικά με την προσέγγιση του παρελθόντος, τον χαρακτήρα της γνώσης και τον ρόλο των ιστορικών στον σύγχρονο κόσμο. Αναδεικνύοντας τους όρους υπό τους οποίους συγκροτείται η κριτική του μεταμοντερνισμού στην επαγγελματική ιστοριογραφία και τον θετικισμό, εντοπίζεται η κοινή προβληματική η οποία συνέχει τα αντίπαλα μέρη της διαμάχης ως προς τις έννοιες της αντικειμενικότητας, της αξιολογικής ουδετερότητας, των ιστορικών τεκμηρίων κ.λπ. Η συγγραφέας, Υπό την αξιοποίηση ων μεταθεωρητικών ευαισθησιών της κοινωνικής και ιστορικής θεωρίας, διερεύνηση των όρων συγκρότησης μιας αναστοχαστικής ιστοριογραφίας πέρα της διαμάχης θετικισμού και μεταμοντερνισμού: το ιστοριογραφικό εγχείρημα γίνεται κατανοητό ως μέρος του νεωτερικού γνωστικού πλουραλισμού, ως ένας «από τους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους (τέχνη, πολιτική, κοινός νους κ.λπ.) με τους οποίους η σύγχρονη κοινωνία κατανοεί τον εαυτό της, προσεγγίζει την ιστορία και ερμηνεύει τα ιστορικά τεκμήρια».

Διαδρομές του βίου μετά το Λύκειο. <br>Λήψη απόφασης, ταυτότητες και ρίσκο στην εφηβεία Cover

Διαδρομές του βίου μετά το Λύκειο

Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός δεσμός Cover

Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός δεσμός

Το οικογενειακό μυθιστόρημα των νευρωτικών και άλλα κείμενα Cover

Το οικογενειακό μυθιστόρημα

Η επινόηση του τόπου.  Νοσταλγία και μνήμη στην Πολίτικη κουζίνα Cover

Η επινόηση του τόπου