Η Γυμναστική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. <br>Από τις σωμασκίες στη σωματική αγωγή (1834-1936) Cover

Η Γυμναστική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Από τις σωμασκίες στη σωματική αγωγή (1834-1936)

Θανάσης Τσούμας 1η έκδοση 2016, 389 σελίδες, 25 ευρώ

Μία μελέτη επί ιστορικής και κοινωνιολογικής βάσεως, με αντικείμενο τις κοινωνικές συνιστώσες οι οποίες καθόρισαν την διδασκαλία του μαθήματος της γυμναστικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο 1834-1936, με άξονα τόσο τους πολιτικούς μετασχηματισμούς και ως εκ τούτου την φύση και την σκοπιμότητα του πολιτικού λόγου την εν λόγω περίοδο όσο και την λειτουργία του σχολείου και γενικότερα της εκπαίδευσης ως ιδεολογικώς κατευθυνόμενου μηχανισμού σε επίπεδο αξιών αλλά και πρακτικών.

Διαδρομές του βίου μετά το Λύκειο. <br>Λήψη απόφασης, ταυτότητες και ρίσκο στην εφηβεία Cover

Διαδρομές του βίου μετά το Λύκειο

Το πνεύμα της επαναστάσεως Cover

Το πνεύμα της επαναστάσεως

Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες Cover

Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες

Ο Σαντ και ο κοινωνικός δεσμός. Ο δεσποτισμός του πάθους Cover

Ο Σαντ και ο κοινωνικός δεσμός