Η Γυμναστική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. <br>Από τις σωμασκίες στη σωματική αγωγή (1834-1936) Cover

Η Γυμναστική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Από τις σωμασκίες στη σωματική αγωγή (1834-1936)

Θανάσης Τσούμας 1η έκδοση 2016, 389 σελίδες, 25 ευρώ

Μία μελέτη επί ιστορικής και κοινωνιολογικής βάσεως, με αντικείμενο τις κοινωνικές συνιστώσες οι οποίες καθόρισαν την διδασκαλία του μαθήματος της γυμναστικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο 1834-1936, με άξονα τόσο τους πολιτικούς μετασχηματισμούς και ως εκ τούτου την φύση και την σκοπιμότητα του πολιτικού λόγου την εν λόγω περίοδο όσο και την λειτουργία του σχολείου και γενικότερα της εκπαίδευσης ως ιδεολογικώς κατευθυνόμενου μηχανισμού σε επίπεδο αξιών αλλά και πρακτικών.

Ρεμπέτικα τραγούδια. <br>Η τέχνη των σημείων Cover

Ρεμπέτικα τραγούδια

Ιστορική γνώση-σκέψη <br />Έρευνα στα αναλυτικά προγράμματα του Δημοτικού Σχολείου Cover

Ιστορική γνώση-σκέψη

Προοπτικές και όρια της διαλογικότητας στον Μιχαήλ Μπαχτίν Cover

Η διαλογικότητα στον Μπαχτίν

Η μόρφωσις των εργατών Cover

Η μόρφωσις των εργατών