Οι αναρχικοί της Πάτρας και του Πύργου Τέλη 19ου-αρχές 20ού  αιώνα. Διασυνδέσεις, επιρροές, ο πολιτικός τους ρόλος Cover

Οι αναρχικοί της Πάτρας και του Πύργου Τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα. Διασυνδέσεις, επιρροές, ο πολιτικός τους ρόλος

Χρήστος Χαρμπίλας 1η έκδοση 2014, 266 σελίδες, 18 ευρώ

Μία ιστορική μελέτη, η οποία αρχικώς αποτέλεσε διδακτορική διατριβή, για τις πρώτες οργανωμένες αναρχικές κινήσεις στην Ελλάδα, στα τέλη του 19ου αιώνα, και συγκεκριμένα στην Πάτρα και τον Πύργο. Ύστερα από ενδελεχή ανάλυση του ιστορικού συγκειμένου της εποχής, παρουσιάζονται διεξοδικά οι ριζοσπαστικές ομάδες στην βορειοδυτική Πελοπόννησο, όπως ο Δημοκρατικός Σύλλογος Πατρών, η Σοσιαλιστική Αδελφότητα, ο Αρμαγεδδών, η εφημερίδα Επί τα Πρόσω στην Πάτρα και η αντίστοιχη Νέον Φως στον Πύργο. Στην μελέτη καταγράφεται διεξοδικά η παρουσία μειζόνων προσωπικοτήτων του χώρου, όπως ο Μαγκανάρας, ο Καραμπίλιας, ο Αρνέλλος, καθώς και ένα πλήθος άλλων μορφών, ενίοτε και αμφιλεγόμενων ως προς τις πολιτικές τους τοποθετήσεις, οι οποίες σημάδεψαν την διαμόρφωση των πρώτων αυτών αναρχικών προταγμάτων στην Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα της μελέτης έγκειται στο πλούσιο αρχειακό της υλικό, το οποίο περιλαμβάνει, εν είδει παραρτήματος, δικαστικές αποφάσεις της εποχής αναφορικά με τους εν λόγω δρώντες.

Το πλατωνικό δράμα και η διαδρομή του στην αρχαιότητα Cover

Το πλατωνικό δράμα

Tango bar Cover

Tango bar

Ειδική αγωγή και εκπαίδευση. <br>Η «δια» της ειδικής αγωγής πρόταση εκπαίδευσης των παιδιών και νέων με ιδιαιτερότητες Cover

Ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Τώρα Cover

Τώρα