Ο Μάρκος κάτω από την πάσα μοντάνια Cover

Ο Μάρκος κάτω από την πάσα μοντάνια

Φρανσουάζ Εσκαρπί Επιμέλεια, εισαγωγή: Νίκος Παπαχριστόπουλος Μετάφραση: Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος, Νίκος Παπαχριστόπουλος
Επίμετρο: Περικλής Κοροβέσης, Σάββας Κωφίδης
1η έκδοση 2016, 164 σελίδες, 15 ευρώ

Μία συνοπτική αποτίμηση του κινήματος των Ζαπατίστας και των θεμελιακών του επαναστατικών δομών καθώς και μία αποτύπωση της προσωπικότητας του Μάρκος ως επαναστατικής μορφής, από την δημοσιογράφο και πανεπιστημιακό Φρανσουάζ Εσκαρπί, η οποία, ως ανταποκριτής γαλλικών εντύπων στην Λατινική Αμερική, ανέδειξε με τρόπο παραστατικό την πρακτική και συμβολική διάσταση του αγώνα των Ζαπατίστας. Προσέτι, η ενδελεχής περιγραφή μιας αποστολή στην Τσιάπας, το 1998, από τον Περικλή Κοροβέση στο επίμετρο, ένα αγωνιστικό κείμενο του Σάββα Κωφίδη περί της διαχρονικότητας του επαναστατικού συμβάντος, καθώς και ένας προβληματισμός από τον Νίκο Παπαχριστόπουλο, εν είδει εισαγωγικού σημειώματος, περί της εγγραφής των Ζαπατίστας και του Μάρκος εντός της συγχρονίας καθώς και της θέσης τους ως προς το ευρύτερο αναρχικό πρόταγμα.

Τέχνη και ασυνείδητο. Ψυχαναλυτικά δοκίμια Cover

Τέχνη και ασυνείδητο

Κριτικά δοκίμια για την νεοελληνική λογοτεχνία Cover

Κριτικά δοκίμια για την νεοελληνική λογοτεχνία

Κριτικός ρεαλισμός και βιογραφική μέθοδος στην ποιοτική έρευνα Cover

Κριτικός ρεαλισμός και βιογραφική μέθοδος

Ασσασίνοι του Βορρά Δροσουλίτες του Νότου Cover

Ασσασίνοι του Βορρά Δροσουλίτες του Νότου