Άπαντα. Τόμος 1ος, Πεζογραφία, θέατρο Cover

Άπαντα. Τόμος 1ος, Πεζογραφία, θέατρο

Περικλής Κοροβέσης Επιμέλεια Νίκου Παπαχριστόπουλου Εισαγωγή Δημήτρη Ραυτόπουλου, Παντελή Μπουκάλα, Σάββα Μιχαήλ, Νίκου Παπαχριστόπουλου 1η έκδοση 2024, 1.005 σελίδες, 44 ευρώ

Ο πρώτος τόμος των «Απάντων» (πεζογραφία, θέατρο) του Περικλή Κοροβέση: Ανθρωποφύλακες (1974), Κοινός τόπος (1976), Περιγραφή AGCTTDA+TCGAACT (1980), Γύρω από το νησί η θάλασσα (1980), Η συνέλευση των ζώων (1983), Ο Γιαννάκης και η Μαρδίτσα (1986), Ατάμ Αλ’ Ακ (1987), Tango bar (1987), Επιχείρησις Ιουδίθ (1991), Γυναίκες ευσεβείς του πάθους (1994), Νοσταλγία μνήμης (1999), Κούκλα από πορσελάνη (2004), Ανεπίδοτοι έρωτες (2007), Παράπλευρες καθημερινές απώλειες (2013). Επιμέλεια Νίκου Παπαχριστόπουλου, Εισαγωγή Δημήτρη Ραυτόπουλου, Παντελή Μπουκάλα, Σάββα Μιχαήλ, Νίκου Παπαχριστόπουλου. Το σύνολο της δημοσιευμένης λογοτεχνικής δηµιουργίας του Περικλή Κοροβέση, κείµενα πεζά και θεατρικά, τα οποία ιχνογραφούν το λογοτεχνικό αποτύπωµα και θεµελιώνουν την λογοτεχνική υπόσταση ενός συγγραφέα στον χρόνο, συνδεδεµένα µε τις µείζονες συνθήκες του ιστορικού του βίου αλλά και τις ελάσσονες στιγµές εκτύλιξης και συγκρότησης µιας αναλυτικής σκέψης η οποία συμπτύσσει και ανασυνθέτει το ατοµικό βίωµα υπό την µορφή λογοτεχνικής αφήγησης, ποιητικής ιδέας, δοκιµιακού προβληµατισµού, κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις επιστήμες της υγείας Cover

Εκπ/κές προσεγγίσεις στις επ/μες της υγείας

Τα τραγούδια του ΛοΓό Cover

Τα τραγούδια του ΛοΓό

Η μόρφωσις των εργατών Cover

Η μόρφωσις των εργατών

Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες Cover

Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες