4.11.2019 - 3.2.2020 Σεμινάριο: Ψυχανάλυση και σχολική ζωή

Σεμινάριο: Ψυχανάλυση και σχολική ζωή Invitation
4.11.2019 - 3.2.2020

Σεμινάριο: Ψυχανάλυση και σχολική ζωή

Πρόσκληση

11.11.2019 - 10.2.2020 Σεμινάριο: Ψυχανάλυση και γονεϊκός ρόλος

Σεμινάριο: Ψυχανάλυση και γονεϊκός ρόλος Invitation
11.11.2019 - 10.2.2020

Σεμινάριο: Ψυχανάλυση και γονεϊκός ρόλος

Πρόσκληση

8.11.2019 - 20.12.2019 Σεμινάριο: Μέθοδοι κοινωνικών επιστημών

Σεμινάριο: Μέθοδοι κοινωνικών επιστημών Invitation
8.11.2019 - 20.12.2019

Σεμινάριο: Μέθοδοι κοινωνικών επιστημών

Πρόσκληση