ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γεροκωστοπούλου 31-33
26221 Πάτρα
2610 620752, 2610 620511
info@opportuna.gr